Návštěva Heeresgeschichtliches Museum Wien

24.05.2011 | Autor článku: Vladyka Petr

Přečteno 1651x

Historické vojenské muzeum ve Vídni se nachází v komplexu Arsenál, který byl vybudován v období panování císařovny Marie-Terezie jako kasárna pro ochranu hlavního města a v pozdější době zde byla zřízena důstojnická škola.

Expozice muzea je zaměřena na období od Třicetileté války do konce 2 světové války.

I když se nejednalo o mojí první návštěvu tohoto muzea, tak jsem se nejvíce těšil na expozici věnovanou 1 světové válce a rakousko-uherskému námořnictvu.

Habsburská měla monarchie přístup k moři již od 14. století, vznik a vývoj samotného námořnictva však přišel mnohem později.

První vojenské lodě byly stavěny na Dunaji pro potřebu dopravy vojáků a podporu královského vojska ve válkách s Osmanskou říší. Jednalo se Čejky a dělové bárky, dřevěné veslové lodě vybavené plachtami.

Změna nastala až po roce 1797, kdy se Benátky se svým loďstvem a Dalmácie staly součástí monarchie. Benátky zůstaly v první polovině 19. století hlavní námořní základnou loďstva. Zde byly položeny základy budoucího loďstva monarchie. Po ztrátě Benátek se stali novými námořními základnami Pola a Kotor.

Velký význam vlastního námořnictva se ukázal po vítězných bitvách W. Tegetthoffa u Helgolandu a Visu. Loďstvo v následujících letech rostlo a dřevo začalo být nahrazováno ocelí.

Vedle vojenských úkolů se námořnictvo postaralo o hospodářský rozvoj monarchie. V českých zemích se v plzeňské dělovce vyráběly lodní kanony, ve Vítkovicích ocelové pláty na stavbu trupů. Loďstvo se podílelo i na vědecko-výzkumných plavbách, např. plavba fregaty Novara kolem světa či plavba do Arktidy. To vše bylo za účelem výcviku mužstva a k zajištění přítomnosti Rakousko-Uherska na světových mořích. A s účinnou podporou následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda, který v případě války byl vrchním velitelem vojska, se umožnila stavba nových typů lodí a došlo k zařazení ponorek do válečného námořnictva. Na začátku roku 1914 tak bylo rakousko-uherské námořnictvo jedno z nejvýznamnějších a velmi dobře vycvičených loďstev v Evropě.

Expozice je rozdělena na vývoj dunajské flotily, jsou zde vystaveny modely dělových bárek, tzv. Čejky a monitory Maros, Temes, Leitha a další modely. Další část ukazuje dějiny námořnictva od benátských počátků až do bitvy u ostrova Visu. K vidění tu jsou modely lodí, jejích výzbroj a výstroj a obraz bitvy u Visu. Další část je věnována zahraničním plavbám a expedicím. Dominující je řez bitevní lodě Viribus Unitis. Model má úctyhodnou délku cca 4 m. Dále jsou zde modely dalších válečných lodí např. křižník Helgoland, torpédoborec Tátra, bitevní loď Szent Istvan, řez ponorky U14. Vše doplňují dobové uniformy, obrazy, řezy torpéd, je zde také věž ponorky U20 ( potopená v roce 1918 ), která byla vytažena ze dna Jaderského moře.

V muzejním obchodě je možné zakoupit plány na některé lodě a také knihy věnované jednotlivým třídám či typům lodí.

Co dodat na závěr. Návštěvu muzea mohu každému z Vás jen doporučit.
Galerie:
Vložil: Vladyka Petr

Copyright © 2010 - 2016 Petr Matějka | Administrace | Počet návštěv: 115852