Historie klubu

Čas od času bývá dobré se v překotné době pozastavit a zavzpomínat na ty, kteří stáli u kolébky modelářství v našem městě. Netřeba zdůrazňovat, že modelařina v některé ze svých mnoha podob oslovila skoro každého. Krásné vyjímky pak potvrzují pravilo, že modelářství bylo, až do doby nepříliš vzdálené, prakticky čistě klukovskou doménou. Vydejte se tedy se mnou na výlet k pramenům modelařiny, do doby volňásků, benzinových motorů s jiskřící svíčkou a nastavovatelným předstihem, s vůní kaseinu a acetonového lepidla vyráběného ze zlomků celuloidových pravítek a obrouček brýlí.

Začneme u modelů z kulatých špejlí, s oblouky křídel z pedigu a štipaného bambusu, u modelářů soustředěných pod křídly předválečné MLL - tehdy proslulé „Masarykovy letecké ligy“, jejíž pobočka působila na počátku 30. let v Brandýse nad Labem a měla velmi aktivní modelářský kroužek. Založili jej a vedli pánové kpt. četnictva Šulc a rtm. letectva Holub. Na fotografiích z té doby - výstavy konané v Sokolovně, poznáváme některé zakládající členy tohoto kroužku a tehdy hochy:

  • Vráťu Hájka
  • Láďu Horčíka
  • Jiřího Vorlíčka
  • Romeo Haszpru
  • Zdeňka Srba
  • Karla Votavu
Během války byla vlastenecká MLL zakázána a rozpuštěna. Stavělo se podomácku a výše uvedení se zasloužili o to, že jiskřička modelařiny nezhasla.

Po válce, v roce 1945 , se stali někteří předváleční členové MLL členy právě se tvořícího AEROKLUBU. Vznikla i odbočka modelářského odboru, která se ujala práce s mládeží. Vedoucím se stal, dnes již zesnulý Ladislav Beneš, tehdy student ČVUT v Praze. V roce 1947 se znovu do práce zapojil i Jirka Vorlíček. Tento tandem nadšenců připravil v září 1950 první brandýské leteckomodelářské závody kluzáků. Není bez zajímavostí, že hlavními cenami soutěže byly odlitky letadel, které opracovávali a leštili sami. Tato akce byla velmi dobrou propagací modelářské činosti ve městě. Do klubu se vrátil Láďa Horčík s Vráťou Hájkem, přišel i Jirka Šustera a Vlasta Dvořák. S mladými modeláři pracovali v kroužcích na školách, společně se účastnili mnoha soutěží a to jak s volnými, tak i upoutanými modely.

V roce 1956 si začal J. Vorlíček s V. Dvořákem i s rychlostními modely lodí a od prvních závodů lodních modelů konaných na Labi nad plavební komorou se lodičkáři uchytili. Trénovalo se od jara do podzimu na hrušovském rybníku. Padaly rekordy, hranice rychlosti se pomalu zvyšovala. Nezůstalo ale jen u rychlíků. Jezdily se i plachetnice a elektry, které mohly bez obtíží stavět i začátečníci. J. Vorlíček a J. Horák se nominovali na ME v Katowicích, kde se umístili ve svých kategoriích - rychlících a plachetnicích na medailových místech.

V roce 1962 bylo zrušeno v Brandýse letiště a tím se rozpadl i místní AEROKLUB. Nebylo už kde létat. Letištní budovy rychle chátraly a hangár, u kterého byla poslední modelářská dílna nakonec vyhořel. Modelářství však pokračovalo. Prakticky ve všech brandýských školách byly postupně zakládány ať letecké, plastikové nebo lodní modelářské kroužky, které vedli kratší či delší dobu: ing. Beneš, Vorlíček, Horčík, Zelenka, Horák, Florián, Materna, Laube, Uzel, Drahoš, Pavel a Zd. Kejdanové. Nedostatek volné plochy už sice nepřál větroňům, ale o to víc se stavěly upoutance se kterými se dalo létat na „Sokoláku“, fotbalovém hřišti a u školy za hřbitovem. S příchodem maketářů Horského, Kučery, Cerhů, Středy a Majera do klubu, doznala rozvoj i stavba modelů maket lodí.

Nezůstalo ale jen u lodí a letadel. Ve městě byla svépomocí klubu postavena i autodráha. Zde pracoval kroužek nadšenců soustředěných kolem kluků Luňákových, ke kterým se přidal i Pepa Florián, jenž přivedl z Prahy výborného plastikáře Jirku Hübnera. Jejich dosažené výsledky také nepochybně nepatřily k nejhorším. Přestože nyní věk členů klubu již dosáhl prakticky rozpětí čtyř generací, ani dnes modeláři v Brandýse nesložili ruce do klína a jejich sportovní výsledky zdaleka nepatří mezi nejhorší. Ti dospělí se baví převážně už stavbou RC maket lodí, elektroletů i akrobatů. Poslední čuďáky vodí po vodě Jarda a Michal Rajnišovi s nejmladší Lenkou v kategorii FSR. Mezi brandýskými modeláři pochopitelně můžete bez problémů objevit i ty nadšence, kteří před 50. lety začínali.

22. února se v Brandýse nad Labem sešla většina modelářů na vzpomínkovém shromáždění k oslavě 50. výročí založení modelářského klubu. Minutou ticha byla uctěna památka všech členů klubu, kteří se oslavy nedožili. V družné zábavě vzpomínali účastníci setkání na veselé, smutné, dobré i špatné události, které se přihodily během trvání klubu. Promítaly se diapozitivy, filmy a nechybělo ani občerstvení. Při všech vzpomínkách utekl čas k setkání vyměřený jako voda. Končilo se s přáním všeho dobrého, zdraví ,štěstí a úspěchů všem modelářům do dalších let.

Ing.Petr Uzel, předseda klubu

Copyright © 2010 - 2016 Petr Matějka | Administrace | Počet návštěv: 117647